0397.562.377 - 0901.131.343 manhdung.bkt@gmail.com

Thông tin liên hệ:

BkTechnologies & Partners Co., LTD

Mã số thuế: 0317362016

Address: 82/2/28 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP HCM.

Phone number: 0397.562.377 – 0901.131.343

Email Address: manhdung.bkt@gmail.com

Webiste: https://insizevietnam.com

X
Call Now